5 min read

Play, Ford Polska i Taxcare korzystają z usług spamerów

Play, Ford Polska i Taxcare korzystają z usług spamerów

Ot, taka ciekawostka dnia dzisiejszego. Od stycznia prowadzę działalność gospodarczą, celowo w CEIDG nie podałem adresu e-mail, by możliwie skutecznie wyeliminować oferty reklamowe. Co prawda na stronie internetowej posiadam adres e-mail, ale z doświadczenia wiem, że webscraping jest rzadszym zjawiskiem, niż regularne tworzenie baz danych pobranych prosto z CEIDG. Ostatnio jednak zacząłem na adres firmowy otrzymywać niechciane informacje handlowe. Czym jest informacja handlowa, mówi nam Art.2 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204):

informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
 

W wielkim, mało prawniczym skrócie: jeśli informacja, którą otrzymuję na maila promuję towar, lub usługę, a nie jest informacją, która nie służy osiągnięciu efektu handlowego (np. informacją o podwyżkach cen, albo cholernym zapytaniem o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych), to jest to informacja handlowa.

Maile te otrzymywałem z adresu kontakt@newemail-media.com i dotyczyły następujących usług:

Finansowysupermarket.pl – porównywarka produktów finansowych:
Zrzut ekranu 2013-10-20 11.40.16

Formuła 4.0 PLAY – abonament (UWAGA!) dla osób prywatnych:

Zrzut ekranu 2013-10-20 11.46.36

TAXcare – oferta pomocy w założeniu własnej działalności:

Zrzut ekranu 2013-10-20 11.55.48

 

Ultra Slim – najlepszy środek na odchudzanie 😉 :

Zrzut ekranu 2013-10-20 11.58.52

 

Ford Focus Ecoboost:

Zrzut ekranu 2013-10-20 12.10.31

 

 

Co zabawniejsze, cztery z powyższych pięciu reklam skierowane są głównie do osób prywatnych. Nie są to produkty dedykowane firmom. Ale to akurat niuans.

Jak widać, w każdym z powyższych maili na dole jest formułka z linkiem: „Mailing został wysłany zgodnie z naszą polityką prywatności„. Pod wspomnianym powyżej linkiem dowiadujemy się że:

Zgodnie z pismem od GIODO (Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych) ustawa o ochronie danych osobowych w ogóle nie ma zastosowania do bazy danych Panorama Firm.

Co ma Panorama Firm do wspomnianej powyżej spamerskiej instytucji – nie wiem. Ale z tego się orientuję, pisma od GIODO nie są wyznacznikiem obowiązującego w Polsce stanu prawnego, prawda?

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) określa zasady postępowania przy przetwarzaniu tych danych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane z zbiorach. Zgodnie z art. 6 przez dane osobowe rozumie się każdą informację dotycząca osoby fizycznej pozwalającą na określenie jej tożsamości. Wynika z tego, że w/w ustawa dotyczy tylko danych o osobach fizycznych, nie chroni natomiast informacji dotyczących przedsiębiorców.

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1998 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 88, poz. 41 z późn. zm.) podaje, że przedsiębiorca może być osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. W nazwie przedsiębiorstwa mogą występować dane dotyczące osoby prowadzącej działalność gospodarcza, nie ma to jednak znaczenia z punktu widzenia obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych, która nie odnosi się do tego rodzaju podmiotów.

Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja ta zgonie z art. 16 ust. 2 ustawy o działalności gospodarczej jest jawna, co służy ułatwieniom obrotu gospodarczego i zapewnieniu jego bezpieczeństwa.

W zasadzie to dość ciekawa interpretacja. Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Co ważne, działalność ta jest jednoosobowa, zatem wszelkie dane dotyczące tej działalności dotyczą bezpośrednio mojej osoby. Ustawa o ochronie danych osobowych w żadnym jej punkcie nie wyłącza przedsiębiorców. Ich dane nie są traktowane inaczej, mimo pobożnych życzeń spamerów. Co ważniejsze, w tej kwestii również wypowiedziało GIODO: CZY ZBIÓR DANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW – OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NALEŻY ZGŁOSIĆ DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Z powyższego linku wynika, że od 1 stycznia 2012 roku, dane przedsiębiorców nie są wyłączone z ustawy o ochronie danych osobowych, o ile tylko dotyczą osób fizycznych.

W stosunku do osób prawnych, ustawa o ochronie danych osobowych w ogóle nie ma zastosowania.

I to jest jedyny prawdziwy zapis tutaj. Ale ja osobą prawną nie jestem.

Przy wysyłce możemy zamieścić jedynie ofertę informacyjną z wykluczeniem dokładnych cen i promocji produktu.

Cóż. Ja widziałem promocję produktów i usług. Nie wiem skąd interpretacja o „dokładnych cenach”, bo ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną dokładnie precyzuje czym jest informacja handlowa. W moim wypadku – otrzymałem takich kilka.

Najważniejsze postanowienia ustawy:

1. Wymóg zgody usługobiorcy
Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta:
1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,
2) może być odwołana w każdym czasie.

No właśnie. Nie wyrażałem takowej zgody.

4. Niezamówione informacje handlowe
1) Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2) Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Nie wyraziłem zgody i nie udostępniłem w tym celu mojego adresu e-mail.

Lećmy dalej. Domena newemail-media.com została zarejestrowana przy użyciu serwisu służącego do animizowania danych rejestracyjnych:

Zrzut ekranu 2013-10-20 12.40.03

Na stronie internetowej firmy nie ma natomiast żadnych informacji pozwalających zidentyfikować przedsiębiorcę. Jest jedynie formularz kontaktowy. Zajrzyjmy zatem w nagłówki wiadomości:
Zrzut ekranu 2013-10-20 12.50.40

Kim zatem jest mail-serwis.pl?
Zrzut ekranu 2013-10-20 12.52.03

Wyspy Dziewicze. Uroczo.

Dlatego też, jako że nie mam żadnej możliwości ścigania spamerów w tym wypadku, postanowiłem w takim razie zapytać się u źródła, na Fanpage’u Forda i Playa. Niestety, Play spycha mnie do BOKu, ewidentnie unikając publicznego komentarza. Stąd też mój wpis – chciałbym, by publicznie się odnieśli do podniesionych tutaj zarzutów.

Jeśli ktoś z Was otrzymał jeszcze spam maile od newemail-media.com – zapraszam do kontaktu. Email znacie. 😉