Więzienie

Moje 5 lat wolności

Gdy w grudniu 2010 roku opuszczałem Areszt Śledczy we Wrocławiu po ponad 3 latach, nie...